İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay’a takıldı

Türkiye’de İş Kanunu’na göre, kadın çalışanların evlilik nedeniyle işten ayrılıp kıdem tazminatına hak kazanması imkanıyla ilgili emsal bir dava yaşandı. Ankara’da bir işyerinde yaklaşık 4 yıldır hasar takip danışmanı olarak çalışan kadın işçi V.A.’nın takip ettiği bir hasar takip dosyasında sigortadan para ödemesi sonuçlandırılmayan dosya için ödeme yaparak dosyayı kapattığı, bu ödemeyi kapatmak için yeni gelen dosyaların ödemelerini başka dosyalara aktardığı, bu şekilde toplam 63 dosyada usulsüzlük yaptığı belirlendi. Bunu tespit eden işveren inceleme başlattı. Bu sırada V.A., Noter’den çalıştığı işverene ihtarname çekerek evlilik sebebiyle iş sözleşmesini feshettiğini bildirip kıdem tazminatının 7 gün içinde ödenmesini talep etti. İşveren ise karşı ihtarnameyle işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, bu nedenle kıdem tazminatı ödemesi yapmayacaklarını bildirdi. Mahkemeye giden V.A., iş sözleşmesini evlilik nedeniyle 1 yıllık süre içerisinde feshettiği için kıdem tazminatına hak kazandığını belirterek kıdem tazminatının kendisine ödenmesini istedi.

HAKLI NEDENLE FESİH

İşveren, kadın işçinin iş sözleşmesinin, şirket içi prosedürlere aykırı davranışları nedeniyle haklı nedenle feshedildiğinden kıdem tazminatı talep edemeyeceğini savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme, işçi hakkında soruşturma sürse de, kıdem tazminatı almaya hak kazandığına karar verdi. İşveren ise çalışanın iş sözleşmesini hasar takip dosyalarında yaptığı usulsüzlükler nedeniyle feshedildiğine dikkat çekerek kararı temyiz etti.

KÖTÜYE KULLANDI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay kararında, işyerinde birçok usulsüz işlemi ortaya çıkan kadın işçinin, usulsüz işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma neticesinde gerçekleşecek olan haklı feshin önüne geçmek için evlendiği ve bu durumu fesih nedeni yaptığına dikkat çekerek kadın işçinin evlilik tazminatı hakkını kötüye kullandığını ifade etti. Yargıtay, “Davacı işçinin hakkın kötüye kullanımı mahiyetindeki öne geçen feshi hukuken korunamaz” diyerek mahkemenin kararını bozdu.

İLKER TURAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x